We zijn weer een geaccrediteerde praktijk

We zijn weer een geaccrediteerde praktijk

Onze praktijk heeft ook dit jaar weer het kwaliteitskeurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)’ gekregen. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de (strenge) praktijkeisen van de NHG Praktijkaccreditering en dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg. We zijn er trots op dat we dit keurmerk weer hebben mogen ontvangen!

De regels rond de accreditering zijn vastgesteld door een breed onafhankelijk College van Deskundigen. Dat College bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patiënten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Het keurmerk heeft daardoor een breed maatschappelijk draagvlak.Call Now Button
Translate »